Samani

From Wikipedia, the free encyclopedia
Səməni.jpg

The growing of samani (Azerbaijani: səməni) - green sprouting wheat - is the most sacred Novruz ceremony as the herald of spring. Sprouting samani symbolises sowing and a rich harvest, it represents grain, bread, increase and abundance. Grain and abundance is a pledge of life, existence, the most vital material necessity for life.[1] People have always grown samani from wheat, barley, peas, lentils or other grains in copper dishes; they have always revered it and rejoiced at its sprouting.

Bibliography

  • Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi (Sayfa - 492)
  • «Səməni nəğməsi» (Russian: «Песня сэмэни»), стихотворение. Автор - поэт, публицист Абульфат Мадатоглу. Баку, 1988, изд.«Гянджлик», 61 стр.
  • «Сэмэни», стихотворение. Автор - поэт, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской Академии педагогических и социальных наук Аждар Агаев.[2]

References

  1. ^ Türk Mitoloji Sözlüğü, Pınar Karaca - "Semeni" (in Turkish)
  2. ^ PEDAQOJİ VƏ BƏDİİ DÜŞÜNCƏNİN VƏHDƏTİNDƏ YARANAN ƏSƏRLƏR Archived 2015-08-10 at the Wayback Machine.

External links

  • Səməni hansı dərdlərin dərmanıdır? (in Azerbaijani)
  • BƏRDƏ RAYONUNDA 6 METR HÜNDÜRLÜYÜNDƏ SƏMƏNİ YETİŞDİRİLİB (in Azerbaijani)
  • Səməni, saxla məni... (in Azerbaijani)
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Samani&oldid=830683666"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Samani
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "Samani"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA