Jek people

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Jeks
Cekad - Ceklilər
Ceklilər Cek kəndində, 1880 (kişilər)-Yermakov Dmitriy Ivanovich.jpg
Total population
approx. 11,000
Regions with significant populations
 Azerbaijan 11,000
Languages
Jek, Azerbaijani
Religion
Sunni Islam
Related ethnic groups
Shahdagh people

Jek people (/ˈɛk/ also spelt Jeks, Jeklilar (Azerbaijani: Ceklilər), Jack or Dzhek people) are a Northeast Caucasian ethnic group in northern Azerbaijan.[1] The Jeks are one of the numerically small Shahdag peoples.[2] The Jeks are a part of the Shahdag group of Dagestani people, and inhabit the northeast of the Azerbaijan Republic and Shahdag plateau of the Great Caucasus. The historical motherland of the Jeks is the Jek village of Quba Rayon, and their native language is Jek language, a Lezgic language of the Northeast Caucasian family.[3][4]

The Jek people are being assimilated by the Azerbaijani people.[2] The Jek people are Sunni Muslims.[2]

Gallery

References

  1. ^ Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, səh. 12.
  2. ^ a b c Wixman, Ronald. The Peoples of the USSR: An Ethnographic Handbook. New York: M.E. Sharpe and London, Macmillan. 1984.
  3. ^ "Tərxan Paşazadə. “Azərbaycanın milli etnik nümayəndələri – ceklilər”, "Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri", № 1, Bakı, “Müəllim” - 2009, səh.35-43."
  4. ^ Əlhəddin CekliTərxan Paşazadə, «Biz CAN deyirik! Yəni Ceklilər Azərbaycan Naminə!», «Kamal» jurnalı, № 3 (7), iyun 2010, səhifə 44-48.
  5. ^ Ермаков Дмитрий Иванович. Группа мужчин и мальчиков из селения Джег. Джеки.
  6. ^ Ермаков Дмитрий Иванович. Группа девочек и старуха из селения Джег. Джеки.

External links

  • Tərxan Paşazadə, "Dünyanın nadir etnik qrupu - Azərbaycan cekliləri", Azərbaycan qəzeti
  • Большая Энциклопедия в 62 томах: Джеки
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jek_people&oldid=798818301"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Jek_people
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "Jek people"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA