2nd Mechanized Brigade (Slovakia)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Palace of Justice in Prešov, headquarters building of the 2nd Mechanized Brigade

The 2nd Mechanized Brigade is a subordinate component of the Ground Forces of the Slovak Republic. The headquarters of the 2nd Mechanized Brigade is located in Prešov.

Main task

The main task of the 2nd Mechanized Brigade is to "participate in the tasks of defense and protection of vital interests of Slovak republic and its allies against military and non-military threats by conducting military and non-military operations. With regard to organizational structure and armament, the 2nd MechBde is designed to fulfill full spectrum operations against lightly armored enemy units in high battle rhythm."[1][2]

History

18 June 1945 was created 10th infantry division in Košice
1956–1966 18th motorised rifle division
1960 relocation from Košíc to Prešov
1966–1990 reorganization to 14th tank division
1991–1994 reorganization to 14th mechanized division
1994–2000 reorganization to 2nd army corps
1 April 2000 created HQ of the 1st mechanized brigade
1 October 2000 created 1st mechanized brigade
1 October 2003 reorganization of 1.mb to mechanized brigade
1 October 2006 reorganization to mechanized brigade
3 September 2007 honorary title after General Rudolf Viest[3]
1 October 2010 battle flag[4]

Commanders

1945–1948 Brigadier General Emil Perko [sk]
1948–1949 Brigadier General Ľudevít Sozanský
1949–1951 Brigadier General Ján Malár
1951–1955 Brigadier General Jaroslav Palička
1955–1956 Colonel Alexander Mucha [sk]
1956–1957 Lieutenant Colonel Peter Andrejčík
1957–1960 Colonel Josef Kudrnovský
1960–1964 Colonel Pavol Papač [sk]
1964–1967 unknown
1967–1972 Major General Zoltán Jakuš [sk]
1972–1974 Colonel Stanislav Weinlich [sk]
1974–1978 Major General Josef Einšpigl [sk]
1978–1982 Colonel Imrich Andrejčák
1982–1985 Major General František Radimský [sk]
1985–1987 Major General Jan Ščudlík [sk]
1987–1990 Colonel Marián Horský [sk]
1990–1991 Colonel Emil Vestenický [sk]
1991–1992 Major General Ján Čmilanský [sk]
1997–1999 Major General František Butko [sk]
2000–2002 Colonel Jaroslav Vývlek [sk]
2002–2005 Brigadier General Miroslav Kováč [sk]
2005–2006 Colonel Ján Salaganič [sk]
2006–2007 Brigadier General Štefan Mečár [sk]
2007–2010 Brigadier General Ondřej Novosad [sk]
2010–2012 Colonel Karol Navrátil [sk]
2012–2015 Colonel Martin Michalko [sk]
2015–present Brigadier General Martin Stoklasa [sk][5][6]

Organizational structure

Equipment and weapon systems

Hand guns

Armoured fighting vehicles

Other vehicles

References

 1. ^ "Poslanie 2. mechanizovanej brigády" (in Slovak). 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11. podieľať sa na plnení úloh obrany a ochrany životných záujmov Slovenskej republiky a jej spojencov pred vojenskými a nevojenskými hrozbami vedením bojových a nebojových operácií. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčená na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít proti ľahko obrneným jednotkám nepriateľa vo vysokom tempe
 2. ^ "2nd Mechanized brigade mission". 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11.
 3. ^ "Čestný názov 2.mb: Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta" (in Slovak). 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11.
 4. ^ "Bojová zástava 2.mb" (in Slovak). 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11.
 5. ^ "Velitelia v histórii 2.mb" (in Slovak). 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11.
 6. ^ "Veliteľ 2. mechanizovanej brigády: brigádny generál Ing. Martin STOKLASA, MSc" (in Slovak). 2.mb Prešov. Retrieved 2016-06-11.

External links

 • Armed forces of the Slovak Republic
 • General staff of the Armed forces
 • Land forces HQ
 • 2nd mechanized brigade
 • 21st mixed mechanized battalion
 • 22nd mechanized battalion General Mikulas Markus
 • self-propelled artillery section
 • Battalion logistics support
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2nd_Mechanized_Brigade_(Slovakia)&oldid=868537380"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Mechanized_Brigade_(Slovakia)
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "2nd Mechanized Brigade (Slovakia)"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA